ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขนักวิชาการศึกษา

ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขนักวิชาการศึกษา

ผู้แต่ง :
วิกานต์ดา โหม่งมาตย์
จำนวนผู้อ่าน : 8897 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง