ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แต่ง :
อำนาจ ช้างเขียว
จำนวนผู้อ่าน : 8870 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง