ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยนิติกรรมสัญญา

ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยนิติกรรมสัญญา

ผู้แต่ง :
นภาลัย จิตรบุรุษ
จำนวนผู้อ่าน : 8559 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง