คู่มือโปรแกรมภาษา SCILAB สำหรับผู้เริ่มต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่)

คู่มือโปรแกรมภาษา SCILAB สำหรับผู้เริ่มต้น (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง :
ผศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
จำนวนผู้อ่าน : 31136 คน
ISBN : 9746206095

รายละเอียดหนังสือ

Page: /