ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขฝ่ายจัดหาและลงทะเบียนหนังสือ

ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขฝ่ายจัดหาและลงทะเบียนหนังสือ

ผู้แต่ง :
สถาพร บัวรัตน์
จำนวนผู้อ่าน : 9387 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง