กฎหมายและจริยธรรมสำหรับคอมพิวเตอร์

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง :
แก้วใจ อาภรณ์พิศาล วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จำนวนผู้อ่าน : 2606 คน

รายละเอียดหนังสือ

Page: /