รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์

ผู้แต่ง :
ฐิติมา บุญอุปถัมภ์
จำนวนผู้อ่าน : 30600 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง