เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้แต่ง :
อ.ดร.พิมพ์ประวีร์ รอดอุนา
จำนวนผู้อ่าน : 938 คน

รายละเอียดงานนำเสนอ