ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยยืม-คืนหนังสือและบริการวิชาการ

ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยยืม-คืนหนังสือและบริการวิชาการ

ผู้แต่ง :
วรกฤต บุบผาพันธุ์
จำนวนผู้อ่าน : 9986 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง