รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเบิกจ่าย ด้วยชุดฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถด้านเบิกจ่าย GFMIS Terminal กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการเบิกจ่าย ด้วยชุดฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถด้านเบิกจ่าย GFMIS Terminal กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

ผู้แต่ง :
หยกประวีณ์ แคะจู
จำนวนผู้อ่าน : 467 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง