รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย Development of Retrieval System for Articles in Journal for Social Sciences Re

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นบทความในวารสารสังคมศาสตร์วิจัย Development of Retrieval System for Articles in Journal for Social Sciences Re

ผู้แต่ง :
วรวรรณ ตันสกุล
จำนวนผู้อ่าน : 332 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง