รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาการใช้งานเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine)ด้วยคู่มือประกอบวีดีโอสาธิตการใช้งานแบบออนไลน์

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาการใช้งานเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine)ด้วยคู่มือประกอบวีดีโอสาธิตการใช้งานแบบออนไลน์

ผู้แต่ง :
อรรถพล ฉวีวรรณ
จำนวนผู้อ่าน : 310 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง