รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแบบออนไลน์

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการการจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมแบบออนไลน์

ผู้แต่ง :
วัญวิริญจ์ แจ้งพลอย
จำนวนผู้อ่าน : 427 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง