ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้แต่ง :
กัณหา เสริมสินธุ์
จำนวนผู้อ่าน : 9934 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง