รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ไฟล์ภาพกิจกรรมบน Google Drive File Stream ของหน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ไฟล์ภาพกิจกรรมบน Google Drive File Stream ของหน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้แต่ง :
มาลัยพร จันทคาตร
จำนวนผู้อ่าน : 33031 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง