รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดทำหนังสือราชการด้วยคู่มือการจัดทำหนังสือราชการแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดทำหนังสือราชการด้วยคู่มือการจัดทำหนังสือราชการแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้แต่ง :
ศศิธร จันทรอัมพร
จำนวนผู้อ่าน : 45860 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง