การศึกษาความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม PR NPRU The Study of Satisfaction towards the Facebook page of NPRU’s Public Relations Section

การศึกษาความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครปฐม PR NPRU The Study of Satisfaction towards the Facebook page of NPRU’s Public Relations Section

ผู้แต่ง :
ศิริวรรณ ริ้วสุขสันต์
จำนวนผู้อ่าน : 440 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง