ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้แต่ง :
ธัญวสุ ไพบูลย์
จำนวนผู้อ่าน : 220 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง