การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยวิกฤตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติทางคลินิก

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยวิกฤตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติทางคลินิก

ผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์
จำนวนผู้อ่าน : 218 คน
ISBN : 9786165821117

รายละเอียดหนังสือ

Page: /