คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้นด้วย Python และ OpenCV

คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้นด้วย Python และ OpenCV

ผู้แต่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฏฐิตา เชิดชู
จำนวนผู้อ่าน : 370 คน

รายละเอียดหนังสือ

Page: /