การจัดการธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดสัมมนา และการจัดนิทรรศการ

การจัดการธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดสัมมนา และการจัดนิทรรศการ

ผู้แต่ง :
พิมพ์ชนก มูลมิตร์
จำนวนผู้อ่าน : 153807 คน

รายละเอียดหนังสือ

Page: /