ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาระงานในหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้แต่ง :
ภควัต สุวรรณไมตรี
จำนวนผู้อ่าน : 8646 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง