รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบฉายสื่อดิจิทัลผ่านเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายงานวิจัย ผลการพัฒนางานด้วย R2R เรื่อง การพัฒนาระบบฉายสื่อดิจิทัลผ่านเครือข่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้แต่ง :
ปราชญา เจิมอุทัย
จำนวนผู้อ่าน : 24194 คน

รายละเอียดผลงานต่อสัญญาจ้าง